6 Waqtiga aan layaabka laheyn ee aadan awoodin inaad si dhab ah u qaadato